Regulamin uczestnictwa w lekcjach emisji głosu

1. Zasady te są po to, by wszystko było jasne, czytelne i zrozumiałe.
2. Zapisanie się na lekcje emisji głosu oznacza zgodę na poniższe zasady.
3. Indywidualna lekcja emisji głosu trwa 45 minut. Gdy zdarza się, że przedłużam lekcje – nie jest to płatne, wynika jedynie z mojej chęci dokończenia ćwiczenia 🙂
4. Cena indywidualnej lekcji to 200,00 zł, a pojedynczej konsultacji 250,00 zł
5. Płatność za wszystkie planowane lekcje w danym miesiącu odbywa się na miesiąc z góry – za wszystkie lekcje w danym miesiącu.
6. Opłatę za lekcje należy złożyć do 24 godzin przed pierwszą lekcją w danym miesiącu.
7. Terminy lekcji ustalane są indywidualnie.
8. Możesz zmienić termin lekcji mailowo lub smsem – najpóźniej 24h przed ustaloną lekcją. W innym wypadku lekcja przepada.
9. Nieobecność na lekcji albo odwołanie spotkania później niż 24 godziny przed lekcją nie upoważnia do zwrotu płatności lub odrobienia jej w innym terminie.
10. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zostaje odrobiona w późniejszym terminie, a uczniowi przysługuje dodatkowo rekompensata w postaci jednej darmowej lekcji do wykorzystania w ciągu 30 dni od jej przyznania.
11. Na życzenie wystawiam faktury oraz zaświadczenia o lekcjach.
12. Jestem otwarta na wszelkie pytania i sugestie, jeśli masz pytania – śmiało pytaj.

Maria Bartniczak - Muzykaria

Data publikacji: Szczecin, lipiec 2021